Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 1,836 per inwoner (2019)

€ 178.000 (2018)

€ 178.000 (2018)

€ 428.000 (2018)

€ 719.000 (2018)

€ 0 (2018)

Risicomanagement:

Geen