Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 48,15 per inwoner (2019)

€ 7.760.000 (2018)

€ 7.158.000 (2018)

€ 23.303.000 (2018)

€ 26.551.000 (2018)

-/-  21.000 (2018)

Risicomanagement:

Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 zullen de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zal leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd tot 1 januari 2021. De vrijwilligersvergoedingen waren in 2018 begroot op € 3.623.000, terwijl de werkelijke kosten in 2018 € 3.969.000 hebben bedragen.