Jaarstukken 2019

Programma's

Sport en recreatie

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 18.151 (aandelenkapitaal)

€ 108.151 (2018)

€ 108.151 (2018)

€ 139.973 (2018)

€ 139.973 (2018)

€ 0 (2018)

Risicomanagement:

Binnen de exploitatie van Combibad Kwekkelstijn is het buitenbad door de weersafhankelijkheid altijd een (beperkt) financieel risico geweest. In 2018 heeft het 25 meter buitenbassin een semipermanente overkapping gekregen. In de zomerperiode doet het bassin dienst doen als een van de buitenbadbassins en in de overige jaargetijden als extra trainings- en wedstrijdbinnenbassin voor met name sportverenigingen en banenzwemmers. Het aantal bezoekers in de zomer zal echter toch afhankelijk blijven van het weer. Een goede zomer trekt meer bezoekers dan een slechte zomer. De hoogte van de algemene reserve binnen deze vennootschap tot maximaal € 90.000 is toereikend om enige slechtere jaren van het buitenbad op te kunnen vangen.
Tussen gemeente ’s-Hertogenbosch en Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn B.V. is voor de jaren 2017 tot en met 2019 een exploitatie- en huurovereenkomst aangegaan. Hierin is geen rekening gehouden met de gevolgen van de overkapping van het 25 meter buitenbassin voor de exploitatielasten. Er is nog geen betrouwbare inschatting te maken van het extra jaarlijkse exploitatietekort. Uit de definitieve jaarcijfers over 2018 en 2019 moet blijken hoe hoog de extra jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn BV moet zijn. De exploitatieovereenkomst is met één jaar verlengd tot en met 2020. Vanaf 2021 wordt weer een langjarige overeenkomst afgesloten.