Jaarstukken 2019

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 8 miljoen (lening)

-/- € 231.000 (2018)

-/- € 360.000 (2018)

€ 2.500.000 (2018)

€ 2.500.000 (2018)

-/- € 135.000 (2018)

Risicomanagement:

In 2016 hebben we ingestemd met de oprichting van het Bosch InvesteringsFonds B.V. (BIF). De BIF is een 100% dochter van de BIM. In samenwerking met private investeerders richt de BIF zich op participatie in kansrijke onderneming in de scale-up fase in en rond ’s-Hertogenbosch. De looptijd van het BIF is 22 jaar. Jaarlijks staat het jaarverslag van BIF op de agenda van de AvA BIM.
Op 31 oktober 2016 heeft de Gemeente ’s-Hertogenbosch een totale financieringsfaciliteit verstrekt van € 8.000.000. Dit betreft een winstdelende lening. In december 2016 heeft de vennootschap conform de geldleningsovereenkomst een bedrag van € 2.500.0000 opgenomen van deze faciliteit.
Bij de verstrekte langlopende lening is terugbetaling van de lening afhankelijk van het financieel resultaat van aangegane participaties in bedrijven. Dit resultaat wordt pas duidelijk als participaties in bedrijven weer worden beëindigd. Op dit punt is sprake van aanzienlijk risico: het resultaat van een participatie is geheel afhankelijk van de waardeontwikkeling van het betreffende bedrijf. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken, beoordeelt het binnen de BIF ingestelde investeringscomité de voorgelegde businesscases markttechnisch, inhoudelijk en financieel alvorens besloten wordt tot deelname. Nadien wordt dit comité als aandeelhouder betrokken bij de ontwikkelingen in de betreffende participaties. Eind 2019 had de BIF 2 participaties in portefeuille. In 2020 verwacht de BIF 2 participaties aan haar portefeuille te kunnen toevoegen.

Cijfers per 31-12-2019 nog niet bekend, jaarrekening volgt in eerste halfjaar 2020.