Jaarstukken 2019

Programma's

Werk en inkomen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

Coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid

€ 2.283.257

€ 1.932.000 (voorlopig)

€ 3.120.891

€ 3.053.000 (voorlopig)

€ 590.000 (voorlopig)

Risicomanagement:

De Schoonmaak Coöperatie is formeel aansprakelijk voor haar activiteiten. De leden zijn niet aansprakelijk voor door de Schoonmaak Coöperatie verrichte activiteiten en eventuele schulden.