Jaarstukken 2019

Programma's

Werk en inkomen

Risico's

Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: