Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal, zoals jeugdoverlast en -problematiek, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Prioriteit ligt bij problematische jeugd- en jeugdgroepen met het accent op jeugdoverlast en –criminaliteit, individuele probleemjongeren, risico’s drank- en drugsgebruik en geweld (jeugd als dader én als slachtoffer).

We willen:

  • Vermindering/ voorkomen jeugdoverlast en –criminaliteit

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal incidenten overlast jeugd per 1.000 inwoners

5,9

5,0

5,5

4,8

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart

7,3%

5,0%

9,0%

4,5%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen

8,0%

6,0%

8,0%

5,0%

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?