Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

In dit veiligheidsveld staat ‘sociale onveiligheid’ rond verschillende vormen/ locaties van bedrijvigheid centraal, zoals veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, evenementen, uitgaan en toerisme. Prioriteit heeft deelthema ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’ met als zwaartepunten uitgaansgeweld en –overlast, fysieke en sociale veiligheidsrisico’s rond grote evenementen en inperking van alcohol- en drugsgebruik.

We willen:

  • Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen
  • Veilige horeca, uitgaan en evenementen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat overlast ervaart van horeca

2%

2%

3%

2%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich onveilig voelt rond horeca

3%

2%

3%

2%

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan?