Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Dit veiligheidsveld concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn geen specifieke prioriteiten benoemd voor dit veiligheidsveld.

Dit gaan we binnen dit beleidsveld bereiken door:
•   Voorbereid te zijn op rampen en crises
•   Te zorgen voor een veilige fysieke ruimte

Wat hebben we er voor gedaan?