Jaarstukken 2019

Programma's

Veiligheid

Wat wilden we bereiken?

Binnen dit veiligheidsveld vallen een aantal veiligheidsvelden die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid kunnen bedreigen, zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Ondermijning is als specifieke prioriteit aangemerkt binnen dit veiligheidsveld met focus op druggerelateerde criminaliteit, witwassen/fraude, cybercrime, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), mensenhandel en handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit.

We gaan:

  • Slagvaardig en zichtbaar optreden tegen ondermijnende criminaliteit
  • Vroegtijdig signaleren en signalen van radicalisering en polarisatie aanpakken

Wat hebben we er voor gedaan?