Jaarstukken 2019

Programma's

Cultureel klimaat

Wat wilden we bereiken?

  • de sterke positie borgen en uitbouwen van de professionele organisaties die landelijke financiering krijgen;
  • een sterke samenwerking in Brabantstad om belangen af te stemmen en gezamenlijk te behartigen;
  • (nieuwe) makers aan onze gemeente binden, die zich hier ontwikkelen en blijven experimenteren, waarbij we meer aandacht hebben voor de diversiteit van makers;
  • het accommodatiebeleid optimaal stimuleren zodat kunstenaars hier willen werken;
  • goede kunst in de openbare ruimte.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Het percentage inwoners dat het culturele leven van ’s-Hertogenbosch typeert als bij de tijd, vernieuwend of modieus.

51%

52%

41% (2018)

54%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?