Jaarstukken 2019

Programma's

Cultureel klimaat

Wat wilden we bereiken?

  • dat ‘s-Hertogenbosch Cultuurstad van het Zuiden nog beter bekend wordt;
  • dat ‘s-Hertogenbosch een theater krijgt dat aan de eisen van de tijd voldoet en waarmee we ons kunnen meten met vergelijkbare steden;
  • een optimale afstemming en samenwerking voor programmering tussen de podia en musea in onze gemeente;
  • een divers aanbod met speciale aandacht voor Urban;
  • de legacy borgen van het Jeroen Bosch-jaar;
  • een lokale omroep met regionale allure.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunst- en cultuuractiviteiten plaats'

71%

71%

68% (2018)

72%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert als levendig

63%

63%

54% (2018)

63%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage inwoners dat jaarlijks tenminste eenmaal Bossche festivals bezoekt exclusief Carnaval

64%

65%

76% (2018)

66%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?