Jaarstukken 2019

Programma's

Cultureel klimaat

Wat wilden we bereiken?

  • één innovatieve organisatie voor Bibliotheek, Muzerije en Babel. De nieuwe (netwerk)organisatie richt zich met een op maat gesneden aanbod op verschillende doelgroepen;
  • een breed bereik voor een divers publiek, met specifiek oog voor degenen die drempels ervaren;
  • een subsidieregeling amateurkunst die past bij de diversiteit van het huidige amateurveld;
  • zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties in wijken en dorpen;
  • muziek- en cultuureducatie versterken.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie

13%

13%

12% (2018)

13%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage participanten amateurkunst

55%

55%

66% (2018)

55%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?