Jaarstukken 2019

Programma's

Cultureel klimaat

Wat wilden we bereiken?

  • dat cultureel ondernemerschap leidt tot innovatie van het cultureel aanbod;
  • voldoende flexibiliteit voor zowel de gemeente als voor de organisaties om te kunnen meebewegen met ontwikkelingen;
  • dat cultureel ondernemerschap leidt tot een groter financieel draagvlak dan alleen de gemeentelijke budgetten;

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal aanvragen cultuurfondsen

94

96 (Toename van 2%)

100

99 (Toename van 5%)

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan?