Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

Wij streven naar behoud en versterking van onze centrumfunctie en economische aantrekkelijkheid van onze stad.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Verhouding aantal arbeidsplaatsen en feitelijke beroepsbevolking

1,24

> 1,29

1,3

> 1,29

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

m2 verkoopvloeroppervlakte winkels per 1.000 inwoners

1.944 m2

Minimaal 1.944 m2

1.992 m2

1.800 m2

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Woonaantrekkelijkheidsindex

6e plaats

Top 5

5e plaats

Top 5

Bron: Atlas voor gemeenten

Wat hebben we er voor gedaan?