Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

In december 2017 heeft de Raad het uitvoeringsprogramma ‘De Groene Delta 2’ vastgesteld voor de periode 2018 – 2021. Met De Groene Delta ontwikkelen wij ’s-Hertogenbosch als een aantrekkelijke, groene toekomstbestendige stad in een natuurrijke omgeving. Dit doen wij door de ontwikkeling van een aantrekkelijk, natuurrijk en levendig groen netwerk voor mens en natuur. Dit willen we bereiken in grensoverschrijdende samenwerkingen met overheden, natuur- en landbouworganisaties, bewoners, bedrijfsleven en onderwijs. De Groene Delta draagt zo bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en een evenwichtige ontwikkeling van het stedelijk gebied.

Wat hebben we er voor gedaan?