Jaarstukken 2019

Programma's

Sport en recreatie

Wat wilden we bereiken?

We willen een voorzieningenniveau in de stad realiseren dat niet alleen aansluit bij de sport en beweegbehoeften van de inwoners van ’s-Hertogenbosch, maar hen ook uitdaagt tot sportief gedrag.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage volwassenen dat de kwaliteit van sportvoorzieningen als (ruim) voldoende beoordeelt.

71%

71%

62%

71%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage volwassenen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt.

62%

65%

60%

70%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat het aantal mogelijkheden om te sporten/bewegen in de openbare ruimte (ruim) voldoende vindt

67%

70%

69%

75%

Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?