Jaarstukken 2019

Programma's

Sport en recreatie

Wat wilden we bereiken?

We zorgen er voordat iedereen die zijn of haar (sportieve)talent wil ontwikkelen en een positieve bijdrage wil leveren aan het sport en beweegklimaat in ’s-Hertogenbosch een beroep kan doen op ondersteuning.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage volwassen inwoners dat actief is als vrijwilliger in de sport

11%

12%

12%

13%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage 12-17 jarigen dat actief is als vrijwilliger in de sport

13%

14%

16%

17%

Bron: Onderzoek jongeren (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?