Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

De Spoorzone vervult een rol in de stad als broedplaats voor kenniswerkers, studenten en startups. Met de gemeenteraad is op 6 maart 2018 overeengekomen in het gebied expliciet ruimte te bieden voor innovatie en vernieuwing. Dit proces starten we programmatisch op met het datagedreven digitaal verslimmen van de fysieke buitenruimte. Het betreft een programma voor drie jaar. Doelstelling is om met technologie en data de fysieke buitenruimte te innoveren gericht op het versterken van de kwaliteit, vitaliteit en sociale veiligheid van de openbare ruimte. Het programma levert een bijdrage aan de moderne en aantrekkelijke leefomgeving van Spoorzone en het programma Slim ’s-Hertogenbosch. Het uitgangspunt voor de slimme buitenruimte is doen, experimenteren en leren. In de Spoorzone testen we dingen uit die anderen (zoals bedrijven, studenten, bewoners, andere gemeenten) en wij zelf hebben bedacht. We leren door te doen en te experimenteren via een open samenwerking en het delen van kennis. We nemen hierbij de “lead” (aanjagen, financiering ed) en werken geleidelijk toe naar een duurzaam participatiemodel.

Wat hebben we er voor gedaan?