Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Leeswijzer: hoe kunt u het overzicht van de Verbonden partijen het beste lezen?

In het overzicht staan de financiële kerngegevens per verbonden partij. Uitgangspunt voor de vermelde cijfers zijn:

  • Jaarverslag t:    § verbonden partijen: (concept) cijfers boekjaar t
  • Begroting t + 2: § verbonden partijen: definitieve, vastgestelde cijfers van boekjaar t*

*Indien onverhoopt deze gegevens nog niet ontvangen zijn staan de voorlopige cijfers van het boekjaar t  opgenomen. Dit staat expliciet aangegeven.

We kennen in onze gemeente directe en indirecte vennootschappen/deelnemingen. In een directe deelneming hebben we als gemeente rechtstreeks een bestuurlijk en financieel belang. In een indirecte deelneming hebben we dat niet als gemeente. Bij indirecte deelnemingen ontstaat een ‘moeder-dochter-relatie’: een moederdeelneming neemt deel in één of meerdere dochters. Als gemeente hebben we dan alleen rechtstreeks zitting in de ‘moeder’.