Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

Een duurzame stad.

Het programmaonderdeel duurzaamheid wordt in uitvoering gebracht met een intensivering van de inzet op energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit, verduurzaming van gebiedsontwikkeling en het opstarten van een bewustwordingsaanpak.

Wat hebben we er voor gedaan?