Jaarstukken 2019

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Door de vernieuwbouw van het Theater aan de Parade kan de huidige onderhoudsvoorziening vervallen. Wel moet ook de boekwaarde van het gebouw worden afgeboekt. Per saldo levert dit een voordeel op van € 413.000
  • Minder correctief onderhoud aan gebouwen geeft een voordeel van € 129.000