Jaarstukken 2019

Programma's

Werk en inkomen

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • De Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente 's-Hertogenbosch in het gelijk gesteld in het bezwaar tegen de toekenning van het BUIG budget 2015 en 2016. Naar aanleiding van deze uitspraak is van het ministerie van SZW een compensatie ontvangen inclusief wettelijke rente van in totaal € 8.494.000
  • Het definitieve BUIG-budget over 2019 is hoger dan begroot, merendeels veroorzaakt door compensatie van de loon- en prijsontwikkeling. Ook het definitieve budget voor de Bbz is hoger. Totaal voordeel € 523.000
  • In de begroting was uitgegaan van 3.440 cliënten die een bijstandsuitkering zouden ontvangen. Dit zijn er in 2019 gemiddeld 3.367 geworden. Dit leidt tot een voordeel op de uitkeringen, maar ook tot nadelen op hiermee samenhangende (uitvoerings)kosten. Totaal voordeel € 2.256.000