Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en zorg

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangepakt onder de naam Veilig Thuis. In de begroting staat een deel onder het programma Veiligheid en een deel onder het programma Wonen en zorg. Binnen Veiligheid is een voordeel te zien van € 648.000. Binnen dit programma een nadeel van € 666.000