Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en zorg

Wat wilden we bereiken?

  • Kwetsbare inwoners (o.a. Beschermd wonen/ Maatschappelijke opvang) wonen en leven zoveel mogelijk zelfstandig in de wijk
  • De wachtlijsten voor de opvang verminderen
  • Goede woonomstandigheden voor ouderen, opdat zij zo lang mogelijk prettig thuis kunnen wonen

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage cliënten intramuraal beschermd wonen ten opzichte van het totaal aantal beschermd wonen

65%

50%

44%

30%

Bron: assuranceverklaringen voor hulp in natura en beschermd wonen

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: 24-uursopvang

3 maanden

2 maanden

2 maanden

Geen wachttijd

Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Nachtopvang jongeren/Jongerenopvang en begeleiding (JOeB)

3 maanden

2 maanden

2 maanden

Geen wachttijd

Bron: Synaxion

Gemiddelde wachttijd maatschappelijke opvang: Tweede Opvang fase (Tof) en Huisvesting op naam (Hon)

5 maanden

4 maanden

4 maanden

Maximaal 2 maanden

Bron: Synaxion

Rapportcijfer van 65-plussers over hun woning

8,1

8,1

8,1

8,1

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid

Rapportcijfer van 65-plussers voor hun woonomgeving

7,6

=> 7,6

7,7

=> 7,6

Bron: enquête Leefbaarheid en Veiligheid (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?