Jaarstukken 2019

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Uitgestelde investeringen leiden tot lagere kapitaallasten. Voordeel € 363.000
  • Voor onderwijsinnovatie worden onder andere leningen verstrekt waarvan de helft terugbetaald moet worden. Dit gebeurt ook, dus het bedrag dat als risicoafdekking gereserveerd was kan vrijvallen. Daarnaast zijn er minder subsidies verstrekt en teruggevorderd. Voordeel € 112.000
  • Binnen passende arrangementen zijn een aantal projecten niet van de grond gekomen en is voor andere projecten alternatieve financiering gevonden. Voordeel € 142.000
  • Het Cementrum kan niet worden ingezet voor onderwijshuisvesting. Gezien de gewijzigde bestemming is de boekwaarde aangepast aan de marktwaarde. Nadeel € 1.098.000