Jaarstukken 2019

Programma's

Gezondheid

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Een voordeel op het budget voor wijksatellieten van € 288.000 wordt deels verrekend met het nadeel voor  de begeleiding maatschappelijke hulp binnen het programma Participatie en daginvulling
  • Een aantal kosten die binnen de gemeenschappelijk regeling GGD worden komen in aanmerking om de BTW door te schuiven. Zo ontstaat er een voordeel van € 59.000