Jaarstukken 2019

Programma's

Armoede en schulden

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000):

Belangrijkste verschillen

  • Zowel de kosten als het aantal cliënten in bewindvoering neemt toe. Dit is een landelijke trend. Het leidt tot een nadeel van € 375.000
  • De loonbelasting en premies ZVW die worden betaald over aanvullingen op de uitkering (bijv. jongeren toeslag, woonkostentoeslag en garantietoeslag) overschrijden het budget met € 70.000