Jaarstukken 2019

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

  • Jeugdigen hebben een passende plek op school en de arbeidsmarkt
  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage voortijdig schoolverlaters

1,8%

<= 1,8%

2,1%

<= 1,8%

Bron: DUO

Percentage jeugdigen (18 - 23 jaar) zonder startkwalificatie dat werkt

39,7%

42,0%

51,0%

43,0%

Bron: Inlichtingenbureau

Wat hebben we er voor gedaan?