Jaarstukken 2019

Programma's

Opgroeien en talentontwikkeling

Wat wilden we bereiken?

  • Jeugdigen groeien zoveel mogelijk op in een gezinssituatie en krijgen tijdig de juiste hulp
  • Jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen hun talenten

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal jeugdigen van 0 tot en met 17 jaar dat gebruik maakt van individuele basisondersteuning via Juvans, Divers, MEE, GGD, Humanitas en praktijkondersteuners huisarts voor GGZ

Nulmeting in voorjaar 2019

Meer dan nulmeting

1.362

Meer dan 2021

Bron: registratiesystemen partners basisondersteuning

Percentage jeugdigen met individuele basisondersteuning ten opzichte van het totale aantal jeugdigen met jeugdhulp (basis en specialistisch)

Nulmeting volgt in voorjaar 2019

Meer dan nulmeting

28%

Meer dan meting in 2021

Bron: CBS en registratiesystemen partners basisondersteuning

Wat hebben we er voor gedaan?