Jaarstukken 2019

Programma's

Participatie en daginvulling

Wat wilden we bereiken?

  • Mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig ondersteund door professionals
  • Mantelzorgers voelen zich gesteund en zoveel mogelijk ontlast
  • Ook kwetsbare inwoners hebben een passende daginvulling: zoveel mogelijk gericht op zingeving, herstel, ontwikkeling en (vrijwilligers)werk

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage eenzame inwoners tussen de 18 en 65 jaar

nulmeting in 2018

Lager dan nulmeting

10%

Lager dan nulmeting

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage  inwoners vanaf 18 jaar dat vrijwilligerswerk doet

39%

40%

37%

45%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage mantelzorgers dat de mantelzorg (zeer) belastend vindt

16%

<= 16%

11%

<= 16%

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Percentage eenzame 65-plussers

nulmeting in 2018

Lager dan nulmeting

12%

Lager dan nulmeting

Bron: enquête Sport en Welzijn (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?