Jaarstukken 2019

Programma's

Armoede en schulden

Wat wilden we bereiken?

  • Kinderen hebben geen last van armoede
  • Inwoners hebben geen risicovolle schulden

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage huishoudens met minderjarige kinderen dat risicovolle of problematische schulden heeft

Nulmeting volgt in 2018

Lager dan nulmeting

6%

Lager dan nulmeting

Bron: Digipanel schulden (O&S)

Aantal kinderen in armoede dat gebruik maakt van de voorzieningen maatschappelijke participatie

Nulmeting volgt in 2018

Hoger dan nulmeting

3476

Hoger dan nulmeting

Bron: Jaarverslagen Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Aandeel huishoudens met risicovolle of problematische schulden

Nulmeting volgt in 2018

Lager dan nulmeting

6%

Lager dan nulmeting

Bron: Digipanel schulden (O&S)

Percentage inwoners dat niet weet waar ze terecht kunnen voor informatie en advies over geldzaken, maar dit wel willen weten.

Nulmeting in 2018

Lager dan nulmeting

7%

Lager dan nulmeting

Bron: Enquête Sport en Welzijn (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan?