Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 20,5 miljoen (aandelenkapitaal)

€ 7.500.000

€ 600.000 (concept)

€ 1.600.000

€ 10.000 (concept)

€ 6.574.174 (concept jrrk)

Risicomanagement:

Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 10 januari 2020 uitgeschreven bij de KvK.