Jaarstukken 2019

Paragrafen

Verbonden partijen

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2019

31-12-2019

01-01-2019

31-12-2019

2019

€ 275.445 (aandelenkapitaal, € 234.604 Ontwikkelingsmij., € 40.841 gemeente)

-/- € 3.600.000

€ 600.000 (concept)

€ 12.700.000

€ 20.000 (concept)

€ 6.714.940 (concept)

Risicomanagement:

Op 23 december 2019 heeft de AvA besloten om de NV te ontbinden. De NV is op 10 januari 2020 uitgeschreven bij de KvK.