Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

Een architectuurklimaat dat creativiteit bevordert, eenvormigheid voorkomt en aan de bouwwerken uit de verschillende perioden, statements uit de 21e eeuw toevoegt.

Wat hebben we er voor gedaan?