Jaarstukken 2019

Programma's

Wonen en werkomgeving

Wat wilden we bereiken?

Alle WABO activiteiten waaronder bedrijvigheid, bouwactiviteiten, milieuhinderlijke activiteiten, kappen, inritten en monumenten voldoen aan WABO regelgeving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal ingekomen aanvragen en meldingen

2.230

2.200

2.900

2.200

Bron: VTH/ODBN

Percentage actuele meldingen / vergunningen

60 / 85%

70 / 95%

70 / 95%

70 / 95%

Bron: VTH/ODBN

Percentage integraal gecontroleerde inrichtingen

70%

80%

80%

90%

Bron: VTH/ODBN

Wat hebben we er voor gedaan?