Jaarstukken 2019

Programma's

Bereikbare stad

Wat wilden we bereiken?

Een bereikbare, leefbare, duurzame, gastvrije en actieve stad. Dit is uitgewerkt in mobiliteitsdoelen. Wat we willen bereiken en onderstaande indicatoren en doelstellingen zijn gebaseerd op het bestaande beleid – Actualisatie Koersnota 2017. Bij de Actualisatie Koersnota 2017 zijn ook onderstaande drie begrotingsindicatoren vastgelegd.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Indexcijfer autoreistijden op de daarvoor bedoelde routes in de gemeente

100

100

100

100

Bron: SO

Indexcijfer voor reistijden met de fiets binnen de gemeente

100

99

100

98

Bron: SO

Indexcijfer actief vervoer: het aantal interne actieve verplaatsingen (lopen, (elektrische) fiets) in de totale mobiliteit

100

101

101

102

Bron: SO

Wat hebben we er voor gedaan?