Jaarstukken 2019

Programma's

Bereikbare stad

Wat wilden we bereiken?

Om de bereikbaarheid van de stad tijdens de uitvoering van werken te waarborgen, vindt vroegtijdige programmering en integrale afstemming van activiteiten in de openbare ruimte plaats. Met de belanghebbenden, waar onder hulpdiensten en openbaar vervoer, wordt intensief gecommuniceerd tijdens het voortraject, bij de start en de uitvoering van werken in de openbare ruimte. Het bereikbaarheidsteam speelt hierin een centrale rol.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: "Ik word tijdig op de hoogte gebracht van werkzaamheden, stremmingen en/of omleidingen in mijn buurt"

69%

69%

63%

69%

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling "ik vind de kwaliteit van de informatie over werkzaamheden, stremmingen en/of omleidingen in mijn buurt goed"

65%

65%

59%

65%

Bron: KTO B&P

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling "tijdens werkzaamheden in mijn buurt kan ik mijn woning goed bereiken"

67%

67%

67%

67%

Bron: KTO B&P

Wat hebben we er voor gedaan?