Jaarstukken 2019

Programma's

Sport en recreatie

Wat wilden we bereiken?

We willen dat iedereen de kans krijgt kennis te maken met en uit te vinden wat sport en bewegen voor hem of haar kan betekenen en het uiteindelijk een plek te geven in hun dagelijkse of wekelijkse routine.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Percentage jeugd (4 tot 18 jaar) dat voldoet aan de beweegnorm

26%

27%

24%

28%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

Percentage volwassenen (18 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegnorm

35%

35%

40%

35%

Bron: Sportparticipatie kinderen en jongeren en Sportparticipatie volwassenen

Wat hebben we er voor gedaan?