Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

Een veilig en klimaatbestendig watersysteem met een robuust beheer en met mooi en beleefbaar oppervlaktewater en gezond drinkwater.

Wat hebben we er voor gedaan?