Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

De luchtkwaliteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch is, vergeleken met een aantal jaren terug, fors verbeterd. We moeten echter wel blijvend onder de Europese normen voor luchtkwaliteit blijven.
Verkeer en vervoer is lokaal gezien de belangrijkste bron van luchtverontreiniging en levert ook 30% van de CO2 uitstoot van de stad (exclusief Rijkwegen). Maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit bieden dan ook veel kansen op het gebied van klimaatbeleid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De snelle ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden bieden dan ook grote kansen.

Onze doelstellingen zijn:

  • Blijvend voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit;
  • Daar waar burgers worden blootgesteld streven naar zo laag mogelijke concentraties;
  • De behoefte aan openbare oplaadplaatsen voor elektrische auto’s neemt nog toe tussen 2018 en 2020. Naast uitbreiding tot enkele honderden laadpalen betekent dat ook meer innovatieve, goedkopere en integrale oplossingen nodig zijn. De landelijke doelstelling is erop gericht om in 2035 alle voertuigen elektrisch aan te drijven.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal laadpunten voor elektrische auto's

circa 300

550

772

2.000

Bron: Afdeling Leefomgeving

Wat hebben we er voor gedaan?