Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

De ruimtelijke ontwikkeling is leidend voor aanpak en tempo van bodemsanering. Daarnaast geldt voor een beperkt aantal locaties/gebieden dat er sprake is van verontreiniging, met name van het grondwater, met ontoelaatbare verspreidingsrisico’s en zónder directe samenloop met ruimtelijke ontwikkelingen. Het duurzaam gebruik van de ondergrond willen we bevorderen voor onder andere bodemenergie, waterberging en ondergrondse infrastructuur.

Wat hebben we er voor gedaan?