Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

Door een aantal gerichte koerswijzigingen in het beheer gaan we ook in de openbare ruimte bijdragen leveren aan de duurzame stad die ’s-Hertogenbosch wil zijn. We willen de CO2-uitstoot en het energieverbruik verminderen, zowel in de openbare ruimte (verlichting, verkeerslichten, pompen en gemalen), als bij de uitvoering van het onderhoud (onder andere elektrische onderhoudsvoertuigen en materieel). We stimuleren ecologisch beheer, zodat de biodiversiteit en ecologische structuren beter worden ondersteund. De openbare ruimte gaan we voorbereiden op de opgaven vanuit de klimaatverandering (ruimte en voorzieningen om wateroverlast op te vangen en aanpak hittestress door vergroenen van de openbare ruimte). We kunnen de beoogde koerswijzigingen niet alleen realiseren. Het vraagt om een nauwe samenwerking met de inwoners en ondernemers in de stad.

Wat hebben we er voor gedaan?