Jaarstukken 2019

Programma's

Milieu respecterende ontwikkelingen

Wat wilden we bereiken?

Onze dienstverlening ten aanzien van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen baseren op de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tegen een marktconforme prijs / kwaliteitsverhouding.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar

250 kg

175 kg

190 kg

100 kg

Bron: Afvalstoffendienst

Aantal voertuigen afvalstoffendienst op gas

8

20

20

28

Bron: Afvalstoffendienst

Klanttevredenheid

7,5

n.v.t.

n.v.t.

8,0

Bron: KTO Afvalstoffendienst

Wat hebben we er voor gedaan?