Jaarstukken 2019

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat wilden we bereiken?

We streven naar versterking van het ondernemingsklimaat.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Groei aantal arbeidsplaatsen

In periode 2015-2017: 1,9%

1,5% groei per jaar

2,2% groei 2018. Cijfer 2019 nnb

1,5% groei per jaar

Bron: LISA/O&S

Uitgifte bedrijventerreinen

In periode 2008 t/m 2016 1,8 ha; 2017 6,1 ha

3,0 ha

3.0 ha

5,0 ha per jaar

Bron: IBIS/bewerking SO/E&E

Positie ranglijst economisch best presterende gemeenten

6

Top 5

3e plaats

Top 5

Bron: bureau Louter

Wat hebben we er voor gedaan?