Jaarstukken 2019

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat wilden we bereiken?

Om de economische structuur in onze gemeente te versterken willen wij clusters versterken (met name ICT/Data en agrifood) en financiële en zakelijke dienstverlening ontwikkelen. Als stad willen we een scherper profiel om verschillende doelgroepen aan ons te kunnen (blijven) binden en in de profilering (o.a. via evenementen) zetten we in op Data Science.
Consumentgerichte voorzieningen (zoals detailhandel en horeca) zijn bepalend voor de economische dynamiek van de stad. Dat geldt voor de Bossche binnenstad, dat voor inwoners en bezoekers een prachtige voorziening is en moet blijven, maar ook voor de andere winkel- en horecagebieden in de stad. Verdere  ontwikkeling van de binnenstad en modernisering van de  andere winkelgebieden in Den Bosch, Rosmalen, Nuland en Vinkel zijn belangrijke attentiepunten voor de verbreding van de economische structuur en vitaliteit van de gemeente.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Werkloosheid

< NL gemiddeld

< NL gemiddeld

3,4%, NL-gemiddeld 3,8%

< NL gemiddeld

Bron: Afdeling SO/E&E

Percentage werkgelegenheid in speerpuntsectoren (agrifood, logistiek, bouw en ict)

26% van de werkgelegenheid

27%

32 %

28%

Bron: LISA/O&S gemeente

Aantal startende ondernemingen

1.300

1.300

2018: 1.552. 2019 nog niet bekend

1.300

Bron: Informatie afdeling SO/E&E

Aantal Nederlandse toeristische bezoeken

7e positie Nederlandse steden

Top 10

5e positie

Top 10

Bron: Continu Vakantie Onderzoek

Wat hebben we er voor gedaan?