Jaarstukken 2019

Programma's

Ruimte voor economie en voorzieningen

Wat wilden we bereiken?

We bieden ruimte voor economische activiteiten door een gevarieerd pakket aan werklocaties te (laten) realiseren, met name bedrijventerreinen en kantoorlocaties. De uitgifte van kantoor- en bedrijfskavels is mede afhankelijk van de aantrekkende markt en de doorwerking ervan op de investerings- en financieringsmogelijkheden van bedrijven. We acquireren bedrijven actief en onze bedrijventerreinenpropositie is aantrekkelijk en marktconform. De herstructurering van bedrijventerreinen houdt onze prioriteit. Het overaanbod en leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte wordt naar vermogen tegengegaan, mede door transformatie in nieuwe functie(s).

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Transformatie kantoren

12.500 m2

12.500 m2

13.900 m2

12.500 m2

Bron: gemeente SO EE

Hectare terstond door gemeente uitgeefbaar bedrijventerrein (netto)

47,2 ha

60 ha

52 ha

60 ha

Bron: IBIS

Opname kantoren

Gemiddelde 2008-2017: 27.500 per jaar

27.500 per jaar

25.600

27.500 per jaar

Bron: NVM

Aantal werkzame personen per hectare op bedrijventerreinen (netto)

48

50

52

50

Bron: gemeente SO EE/O&S

Wat hebben we er voor gedaan?