Jaarstukken 2019

Programma's

Werk en inkomen

Wat wilden we bereiken?

  • We voorkomen dat mensen instromen in een uitkering in het kader van de Participatiewet;
  • We bevorderen dat mensen uitstromen uit de uitkering;
  • We ontwikkelen mensen waardoor zij betere kansen hebben op de arbeidsmarkt en om mee te doen in de samenleving.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2019

Realisatie 2019

Ambitie 2022

Aantal mensen dat werkt met ondersteuning vanuit de Participatiewet

197

502

591

602

Bron: Managementinformatie WeenerXL

Percentage mensen dat parttime werkt met aanvullend een uitkering op basis van de BUIG

12%

14%

14,5%

14%

Bron: Managementinformatie WeenerXL

Percentage van mensen met een uitkering die niet kunnen werken dat zoveel mogelijk meedoet in de samenleving

18%

30%

23,5%

30%

Bron: Managementinformatie WeenerXL

Wat hebben we er voor gedaan?