Jaarstukken 2019

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Het toegankelijk maken van erfgoed vergroot de betrokkenheid van inwoners bij hun stad. Dit heeft weer een positief effect op onder meer vrijwilligerswerk, het bevorderen van sociale samenhang en het omgaan met de openbare ruimte.
Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt ‘s-Hertogenbosch interessanter voor (meerdaags) toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijkere vestigingsfactor.

Wat hebben we er voor gedaan?