Jaarstukken 2019

Programma's

Cultuurhistorische kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Het duurzaam herbestemmen van leegkomende grote monumentale gebouwen en complexen. Via een actieve ontwikkelingsgerichte benadering wordt waardevol erfgoed duurzaam in stand gehouden en trekken we tegelijkertijd functies aan die van belang zijn voor de ontwikkeling van de stad.

Wat hebben we er voor gedaan?